Servers

Servers

Performancë të larte dhe efikasitet për të dhëna të mëdha dhe ngarkesën e punës së kërkuar.

Routers

Routers

Siguri e lart për shërbimet e ndërmarrjes, infrastrukturë per shërbime të thjeshta dhe për nivele industriale.

Switches

Switches

Switch që thjeshtësojne dhe sigurojne rrjetet dixhitale për të dhënat në qënder dhe në periferi.

T3

Video Conference

Pervojë e pashoq për bashkëpunimin e bizneseve të të gjitha madhësive për tu lidhur me njerëzit ne ekosistemin e tyre.

Fiber_Optike

Fiber Optike

Një gamë e gjerë për zgjidhjen me fibër optike nga fillimi-ne-fund për rrjetet e komunikimit që lidhin bizneset, shtëpite dhe njerëzit kudo.