DVR_&_NVR

DVR & NVR

Platforma për Menaxhim Video për mbikëqyrje me kamera analoge dhe IP, ofrojmë zgjidhje të plotë që ndihmon kompaninë të analizojë dhe shfrytëzojë të dhënat për imazhet video sa më shumë që të jetë e mundur.

ANALOG_&_IP_CAMERA

ANALOG & IP CAMERA

Zgjidhja më e mirë për sigurinë e përgjithshme,
Imazhe të avancuara për tregun profesional të sigurisë.

MONITORIM

MONITORIM

Monitorim dhe vëzhgim/mbikëqyrje fleksibël dhe efikase e mjediseve.
Me Web ose Aplikacion për iOS dhe Android.