0
Në Treg Që Prej
0
Klient Të Kënaqur
0
Raste Të Suksesshme
ISA-network

Kompania ISA – Network është e autorizuar dhe çertifikuar prej prodhuesve të mirënjohur ndërkombëtarë për një sërë produktesh që kanë të bëjnë me komunikimin, sigurinë dhe me lehtësimin e proceseve të automatizuara elektronike.

ISA – Network është e përberë nga staf i kualifikuar. Ne ofrojmë zgjidhje profesionale në mbështetje të ‘Corporate Solutions’, duke filluar me planifikimin, zgjedhjen e sistemit, instalimin, konfigurimin, testimin e zgjidhjes dhe mirëmbajtjen e sistemit në kohë.

Krahas këtyre, ju mund të zgjidhni sisteme dhe produkte të veçanta të markave prestigjoze, nga një gamë e gjerë që ne disponojmë. Kompania ISA Network ndjek vazhdimisht trendet më të reja dhe moderne globale, të cilat ofrojnë lehtësi në punë dhe në jetën e përditshme të të gjithëve.

Nëse ju nevojitet një sistem i veçantë për: sigurinë, komunikimin, lehtësimin e proceseve të punës, shkurtimin e kohëzgjatjes së zgjidhes së punëve etj. mjafton të na shkruani apo kontaktoni dhe zgjidhjen e keni mjaft pranë.

Veprimtaria e kompanisë

Veprimtaria e kompanisë ISA – Network ka nisur në vitin 2005 dhe tashmë pozicioni i saj në treg është konsoliduar për profilin e shitjeve, projektimit dhe instalimit të pajisjeve të komunikimit kabllor dhe wireless, mjeteve vrojtuese dhe sinjalizuese audiovizive, mjeteve të mbrojtjes kundër zjarrit, thyerjeve, goditjeve, vjedhjeve ne godina etj.

Kompania jonë prej një dekade operon në fushën e Teknologjisë së Informacionit duke synuar sjelljen e risive. Ajo ka për qëllim të mundësojë zgjidhjet më të mira dhe të përshtatshme teknologjike, duke synuar gjithnjë cilësinë dhe kënaqësinë e klientit.

ISA – Network ofron zgjidhje të personalizuara për çështjet e sigurisë dhe teknologjisë së informacionit duke perdorur kabllell fizik, kamerat e sigurisë për jashtë e brenda, kamerat IP, kamerat wireless, kamerat kundër vandalizmit, sistemet e alarmit kundër zjarrit, grabitjes, ujit, gazit, thyerjes së dyerve apo dritareve etj.

Stafi i kualifikuar dhe gama e gjerë e shërbimeve të integruara bëjnë që ne të ofrojmë zgjidhje totale për biznese të çdo lloj përmase, duke përfshirë edhe programet software.

Ne ofrojmë gjithashtu një gamë të gjerë të Infrastrukturës së komunikimit nëpërmjet produkteve dhe shërbimeve për komunikimet me zë, video apo internet.